Jak pomóc dzieciom ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce?

Jak pomóc dzieciom ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce?

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspomaga dzieci zagrożone utratą opieki rodziców oraz dzieci już osierocone i samotne. Działa na wielu płaszczyznach, mając na uwadze jeden, najważniejszy cel – dać potrzebującym dzieciom rodzinę, w której będą mogły dorastać w poczuciu bezpieczeństwa.

SOS dla rodzin i dzieci

Podopieczni Stowarzyszenia mogą liczyć na dom w jednej z czterech Wiosek Dziecięcych, w których zamieszkują wraz z rodzinami zastępczymi. Każda rodzina ma pod swoim skrzydłami 6 do 8 dzieci, które utraciły opiekę rodziców biologicznych. W rodzinie zastępczej mogą dorastać w poczuciu wspólnoty i troski. Stowarzyszenie prowadzi ponadto Programy dla Młodzieży oraz Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. Jednocześnie wspiera rodziny zagrożone utratą opieki nad dziećmi, borykające się z różnymi trudnościami.

Każde działanie Stowarzyszenia wymaga ogromnych nakładów finansowych, by dzieci i młodzież, a także całe rodziny objęte pomocą mogły sprawnie funkcjonować zarówno na gruncie społecznym, jak i emocjonalnym.

 

Jak wesprzeć dzieci z SOS Wioski Dziecięce?

Najprostszą formą wsparcia Stowarzyszenia jest przekazanie na jego konto dowolnego datku. Wpłaty można dokonać przez Internet, za pośrednictwem strony www.wioskisos.org i systemu PayU, bezpośrednim przelewem lub tradycyjnym przekazem pocztowym.

Alternatywnym sposobem wsparcia finansowego jest przyłączenie się do istniejącej zbiórki na rzecz Wiosek Dziecięcych lub stworzenie własnej. Zbiórkę można zorganizować z okazji własnego święta, takiego jak ślub, urodziny czy imieniny, prosząc bliskich, by darowiznę dla Stowarzyszenia przekazali w ramach prezentu.

Stowarzyszenie pooszukuje również rodziców SOS, którym powierzy swoich podopiecznych w Wioskach Dziecięcych.

 

„Święta to rodzina – nie mają jej tysiące dzieci w Polsce”

W listopadzie ruszyła kampania społeczna zachęcająca do wspierania Wiosek Dziecięcych, tak aby jak najwięcej opuszczonych dzieci mogło przeżyć nadchodzące Święta w rodzinnej, ciepłej atmosferze. Oprócz przekazywania darowizn, pomóc można również poprzez zakup kartek świątecznych, dostępnych w sklepie on-line Stowarzyszenia.