Najważniejsze cechy psychoterapii Gestalt

Najważniejsze cechy psychoterapii Gestalt

Nowoczesną psychoterapię charakteryzuje szereg różnych metod terapeutycznych. Jedną z nich jest terapia Gestalt. Czym się ona cechuje?

Psychoterapia metodą Gestalt powstała stosunkowo niedawno z inicjatywy Fritza Persla, żyjącego w XX wieku niemieckiego psychologa. Zakłada ona między innymi:

1. Holistyczne ujęcia człowieka (jego ciała i duszy). W jej ujęciu człowiek jest całością, a więc stan duszy rzutuje na fizyczność człowieka - i odwrotnie. Terapia biorąca za punkt wyjścia tę przesłankę jest skuteczniejsza.

2. Skupienie się na doznaniach pojawiających się tu i teraz. Psychoterapia metodą Gestalt zakłada, że najważniejsze informacje na temat aktualnego stanu psychicznego człowieka można odkryć w danym momencie, a nie na podstawie wieloetapowych i czasochłonnych badań.

3. Naukę zaspokajania swoich potrzeb - psychoterapia Gestalt zakłada, że bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta jest odróżnienie czynności, które służą zaspokajaniu codziennych potrzeb, od tych, które tym potrzebom nie służą.

4. Powiązanie emocji z ogólnym stanem organizmu - psychoterapeuta pracujący w oparciu o metodę Gestalt zakłada, że pojawiające się w człowieku emocje oddziaływają na ogólny stan ludzkiego organizmu. Można więc powiedzieć, że językiem organizmu są emocje.

5. Zaniechanie dogmatycznych metod - psychoterapia Gestalt zakłada, że leczenie oparte na tradycyjnych, dogmatycznych metodach nie ma sensu, jeśli dokładnie nie poznamy wnętrza i osobowości człowieka. Gestalt wprowadza coś zupełnie nowego, co nie ma odpowiednika w innych modelach psychoterapii.

Dowiedz się więcej o psychoterapii metodą Gestalt na stronie gabinetu psychoterapeutycznego myszkowska-litwa.pl

Podsumowując, psychoterapia Gestalt w głównej mierze opiera się na powiązaniu psychologii człowieka z jego doznaniami fizycznymi. Psychoterapeuta stara się dokładnie zidentyfikować element łączący obydwie sfery i na jego podstawie opracować plan dalszego leczenia.