Pewność siebie w pracy, czyli o przełamywaniu stereotypów

Pewność siebie w pracy, czyli o przełamywaniu stereotypów

Poczucie własnej wartości i pewność siebie w trakcie budowania kariery są u kobiet wystawiane na ciężką próbę. Bardzo często brakuje nam tych cech, przez co zamykamy sobie drzwi do rozwoju i awansu. Jak budować pewność siebie w pracy i nie stracić jej pod wpływem działania krzywdzących stereotypów?

Zgodnie z zakorzenionym w świadomości społecznej stereotypem płci, kobieta predestynowana jest do roli matki, zaś mężczyzna do roli żywiciela rodziny i jej obrońcy. Konsekwencje, jakie wynikają z tego podziału, mają doniosłe znaczenie dla kobiet w życiu zawodowym. I choć proces równouprawnienia postępuje, to dzieje się to bardzo powoli i kobietom wciąż trudniej jest osiągnąć sukces, dostać awans lub podwyżkę oraz czerpać satysfakcję z wykonywania powierzonych zadań. Szybkie wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery to domena mężczyzn – silnych, zdecydowanych, umiejących podjąć ryzyko i opanowanych. Kobieta to wciąż istota słabsza, bojąca się odpowiedzialności za swoje decyzje, nieskłonna do ryzyka i reagująca nazbyt emocjonalnie.


Wyrzuć stereotypy z własnej głowy

Nic dziwnego, że skoro żyjemy w oparciu o takie wyobrażenia, kobiety wciąż napotykają na bariery w postaci szklanego sufitu i niedocenienia w pracy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że te krzywdzące stereotypy tkwią także w głowach samych kobiet. Aby uzyskać pewność siebie, trzeba je stamtąd wyrzucić.

Żyjąc w przekonaniu, że kobiety są słabsze od mężczyzn i mają mniejszy talent do robienia biznesu, musimy stale coś udowadniać. Tak nam się przynajmniej wydaje. Oceniamy siebie przy tym bardzo krytycznie, drobiazgowo rozliczamy błędy i staramy się być do bólu perfekcyjne, by pokazać innym – szefowi, szefowej oraz koleżankom i kolegom z pracy – że jesteśmy czegoś warte i naprawdę zasługujemy na to stanowisko. Takie podejście rodzi masę frustracji i spadek poczucia własnej wartości przy każdym potknięciu. Warto więc uświadomić sobie, że stereotypy są wytworami kulturowymi – nie wynika z nich nasza osobowość.


Skupianie się na plusach zamiast narzekania

Skoro kobiety są stale niedowartościowane – głównie we własnym mniemaniu – to mają tendencję do ciągłego narzekania i dostrzegania w pierwszej kolejności jedynie minusów. Postawa ta demotywuje do działania i hamuje nas przed podejmowaniem odważnych decyzji. Ktoś, kto stale narzeka i widzi tylko negatywne strony wszelkich działań, bardzo często ucina inicjatywy w zarodku, stwierdzeniem „nie dam rady”. W rzeczywistości jednak potrafi o wiele więcej, niż mu się wydaje. Dlatego tak ważne jest, by zawsze najpierw rozpatrywał wszystkie plusy i szanse, a dopiero potem zajmował się analizowaniem ewentualnych strat.

Podobnie jest z pewnością siebie. Nie zbudujemy jej roztrząsając porażki z zamierzchłych czasów i skupiając się na swoich wadach. Pewność siebie to świadomość mocnych stron i zdolności oraz pamiętanie o sukcesach, które ma się na koncie. To także świadomość celów, jakie chcemy osiągnąć. Wielu coachów i trenerów osobistych poleca tworzenie list z dotychczasowymi sukcesami, naszymi zaletami oraz najważniejszymi wartościami w życiu. Choć niektórzy traktują to jak zadanie na poziomie gimnazjalistów, to jest to bardzo skuteczny (choć wcale nieprosty, jak się okazuje) sposób na osiągnięcie samoświadomości.  

Dopiero ta samowiedza, a w dalszej części wynikająca z niej samoakceptacja, pozwalają na osiągnięcie niezbywalnej pewności siebie.


Stosunek do innych kobiet

Mężczyźni częściej czują się w pracy pewnie także dlatego, że potrafią być solidarni i łączyć siły do osiągnięcia wspólnego celu. Jeśli faktycznie istnieje coś takiego jak „babska solidarność”, to o wiele rzadziej da się ją zaobserwować. Kobiety bywają bardziej zawistne wobec siebie. Zazdrość o sukcesy, pochwały i awanse, paradoksalnie, kierowana jest w stronę innych kobiet, a nie mężczyzn. Warto byłoby zdać sobie z tego sprawę i zacząć pracować nad zdrowymi relacjami.


Mowa ciała – to, co na zewnątrz też jest ważne

Jeśli udało nam się zbudować wewnętrzną pewność siebie, nasze zachowanie – gesty, mimika, postawa – w naturalny sposób będą tę pewność odzwierciedlały. Kiedy jednak dopiero pracujemy nad poczuciem własnej wartości, zastanówmy się również nad sygnałami niewerbalnymi, które wysyłamy otoczeniu. O pewności siebie świadczy między innymi prosta i otwarta postawa ciała, patrzenie w oczy rozmówcy czy panowanie nad głosem.

 

Elżbieta Gwóźdź