Wyjazd zagraniczny w charakterze Au Pair – dobry sposób na początek kariery?

Wyjazd zagraniczny w charakterze Au Pair – dobry sposób na początek kariery?

Jako Au Pair opiekujemy się dziećmi i pomagamy rodzinom w prowadzeniu domów. W zamian za to otrzymujemy zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe. Poza tym mamy możliwość zwiedzenia kraju pobytu i poznania jego kultury od środka.

Praca, nauka, rozrywka

Termin „Au Pair” znaczy z francuskiego „do pary” i określa młodą osobę z zagranicy, która przyjmuje pracę u rodziny goszczącej i wprowadza się do niej na okres minimum kilku miesięcy. Do obowiązków Au Pair należy najczęściej opieka nad dzieckiem, a także pomoc w drobnych pracach domowych. Każdy cudzoziemiec, który decyduje się zostać Au Pair, może liczyć na pełne wyżywienie na miejscu, kieszonkowe, ubezpieczenie, pomoc w nauce języka i wsparcie organizacji realizującej program. Przy rocznym pobycie ma zagwarantowane minimum dwa tygodnie wakacji. Wkład własny jest niewielki, a kompetencje przyszłej Au Pair ograniczają się w zasadzie do dwóch wymogów: musi mieć doświadczenie w opiece nad dziećmi oraz znać język obcy na poziomie komunikatywnym. Duże ułatwienie stanowi fakt, że między Au Pair a rodzinami goszczącymi pośredniczą specjalne biura. Pomagają one dobrać do siebie kandydatów i rodziny oraz sfinalizować wyjazd. Utrzymują także regularny kontakt z biurami partnerskimi, które służą wsparciem podczas pobytu młodych za granicą. Działają w oparciu o konwencję Rady Europy z 1968 roku, która dokładnie reguluje zasady pobytu zagranicznego i zatrudnienia jako Au Pair.

Młodzi, którzy decydują się na tego typu wyjazd, zachwalają, że jest to świetny sposób na poznawanie świata. Wyjechać można nie tylko do krajów Europy, ale także do Stanów Zjednoczonych, Chin czy Australii.


Wyjazd Au Pair a przyszła praca

Pozytywy płynące z uczestnictwa w takim programie mogą mieć duży wpływ na dalszy przebieg naszej kariery. Mogą też być jej dobrym początkiem, jeśli na wyjazd decydujemy się po ukończeniu studiów i przed podjęciem pierwszej, ważnej pracy. Co zyskujemy dzięki wyjazdowi jako Au Pair?

Po pierwsze, szlifujemy język obcy. Poza tym, że programy oferują uczestnikom kursy językowe, to na miejscu cały czas porozumiewamy się przecież po angielsku, niemiecku czy francusku. Fakt, że poznajemy język z pierwszej ręki, osłuchujemy z regionalnymi naleciałościami i potocznością, ma niebanalny wpływ na poziom zaawansowania językowego. A wysokie umiejętności językowe są bardzo cenione przez pracodawców z niemal każdej branży.

Po drugie, otwieramy się na świat. Po takiej podróży bez wątpienia staniemy się bardziej wyrozumiali, tolerancyjni i dojrzali. Pracodawcom będziemy mogli zaprezentować się jako kandydaci o szerokich horyzontach i unikatowej wiedzy.

Po trzecie, dostajemy szkołę życia. Dla wielu wyjazd do pracy za granicę to skok na głęboką wodę. Początkowo można wątpić w to, czy odnajdziemy się w zupełnie obcej rzeczywistości, wśród obcych ludzi. Ale gdy już przychodzi co do czego, okazuje się, że radzimy sobie całkiem nieźle w tych nowych warunkach. Jak wiemy, podróże kształcą. Czego uczą? Odpowiedzialności, planowania, dobrej organizacji. Pozwalają podwyższać umiejętności interpersonalne. Z takimi kompetencjami w każdej pracy będzie nam łatwiej.


Sposób na gap year

Mianem “gap year” określa się specyficzną przerwę pomiędzy dwoma różnymi etapami w naszym życiu. Zwykle jest to okres po ukończeniu studiów, a przed rozpoczęciem pracy, kiedy to chcemy wyruszyć w podróż w nieznane, zanim na dobre wkroczymy w nowy, wymagający rozdział. Gap year może odbyć się także między odejściem z dotychczasowej pracy, a podjęciem nowej; przed decyzją o założeniu rodziny lub małżeństwie, a także po ukończeniu szkoły średniej, jeszcze przed pójściem na studia. Przerwa nie musi wcale trwać rok, jest to raczej umowny czasokres. Podczas gap year wyjeżdżamy do innego kraju, poznajemy jego kulturę i język, często łącząc pobyt z pracą lub stażem. Pod tym względem wyjazd w roli Au Pair wpisuje się w tę praktykę. Tym bardziej, że gap year ma z założenia typowo poznawczy charakter – podróż ta ma nas wyedukować, uwrażliwić i ustanowić bardziej dojrzałymi ludźmi, właśnie dzięki poznaniu obcego dotąd środowiska i zrozumieniu odmiennych wartości.


Elżbieta Gwóźdź