dzieci

Znaleziono artykułów: 2

Jak pomóc dzieciom ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce?
Jak pomóc dzieciom ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce?

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspomaga dzieci zagrożone utratą opieki rodziców oraz dzieci już osierocone i samotne. Działa na wielu płaszczyznach, mając na uwadze jeden, najważniejszy cel – dać potrzebującym dzieciom rodzinę, w której będą mogły dorastać w poczuciu bezpieczeństwa.